تگ آرشیو گل تاج خروس

آشنایی با گل تاج خروس

آشنایی با گل تاج خروس (Amaranthus)

این گل یک گیاه سالانه است. این گل از نظر ظاهری به دو نوع تقسیم مشوند نوع اول: گل تاج خروس آویزان – نوع دوم گل تاج خروس قائم. در عکس بالا نوع اول این گل را مشاهده میکنید. خانواده و گونه خانواده این گل شامل 60 گونه متفاوت میشود. از این گل بیشتر برای