آرشیو دسته بندی: آشنایی با گل و گیاه

گل و برگ پرکننده فضا

برگ های پر کننده و گل های پر کننده در گل آرایی موجود در بازار گل

سبز رنگ سال Pantone است. این سمبل طبیعت و آغازهای جدید است. با این وجود ، اغلب هنگام گل آرایی ، رنگ سبز توجه خاصی را که سزاوار آن است را نمی گیرد. با داشتن تعداد زیادی گل روشن و زیبا ، می توان به راحتی از انواع سبزیجات و گلهای پر کننده که همراه